De werkzaamheden van Poortinga zijn tijdelijk gestaakt.