Colofon / Disclaimer

Poortinga Bouw
Anna Maria van Schurmansingel 41
Postbus 93
8801 JR Franeker

Telefoon : (0517) 39 26 25
Fax : (0517) 39 60 25
E-mail : info@poortinga.nl
KvK Leeuwarden nr. : 01052519

Concept, ontwerp en realisatie: WMMEDiA.nl

Disclaimer
Deze website is bestemd voor het verstrekken van informatie aan klanten en potentiële klanten. Poortinga besteedt de uiterste zorg aan de juistheid van de gegevens; onjuistheden kunnen echter voorkomen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede technische storingen. Tevens aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens verstrekt door Poortinga.

Auteursrecht voorbehouden.
Niets uit deze publicatie mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Poortinga openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio- en/of televisie-uitzending.

Het is niet toegestaan deze site te framen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site.

Als u meer informatie wilt, kunt u een e-mail sturen naar info@poortinga.nl
 

Contact

Poortinga Bouw en ontwikkeling b.v.
Naarden - Franeker


Bezoekadres Franeker:
Anna Maria van Schurmansingel 41
8801 JR Franeker

Post adres:
Postbus 93
8800 AB Franeker

Bezoekadres Naarden:
Rubberstraat 9
1411 AL Naarden

 

POORTINGA BOUW

Anna Maria van Schurmansingel 41
8801 JR Franeker

: 0517-392625

© 2021 Poortinga Bouw | WMMEDiA