Stappenplan Poortinga Bouw

Samen werken aan uw droomhuis stap voor stap toegelicht
In de woningbouw is Poortinga een ervaren speler. Poortinga zorgt voor ontwerp en totale begeleiding tot en met de bouwaanvraag, maar daarmee is de rol van Poortinga niet uitgespeeld. Poortinga begeleidt de gehele bouw en blijft uw aanspreekpunt. Verder is het bouwteam dat uw woning gaat bouwen, zorgvuldig op vakkennis, klantgerichtheid en financiële zekerheid getoetst en samengesteld. Bovendien wordt er verplicht onder een afbouwgarantie gewerkt. Kwaliteit en financiële zekerheid zijn dus gewaarborgd.

In de 'zes stappen' geven wij u een globaal beeld van de stappen in het ontwerp en bouwproces.

Stap 1 - kennismaking
De eerste afspraak staat in het teken van de wederzijdse kennismaking. U vertelt ons uw wensen, eisen en verwachtingen. Wij vertellen hoe wij op uw wensen kunnen inspelen binnen de randvoorwaarden van het bestemmingsplan en de voorschriften van de overheid.

Stap 2 - schetsontwerp met prijsopgave
U kiest voor een vrij ontwerp of laat u inspireren door één van de bestaande woning-ontwerpen. De architect gaat daarna uw wensen vertalen in een u passend ontwerp dat afgestemd is op het bestemmingsplan, het beeldkwaliteitplan, maar bovenal op uw wensen en uw budget. Daarna volgt de presentatie van het ontwerp en - zodat u weet waar u aan toe bent - de prijs. Bent u het met dit alles eens dan wordt de samenwerking geformaliseerd.

Stap 3 - definitief ontwerp en 'Welstand'
Samen met u wordt er aan een definitief ontwerp gewerkt. In dat ontwerp worden uw keuzes met betrekking tot de indeling, de gevelcompositie, stenen en pannen en het kleurenschema vastgelegd. Van aanpassingen of keuzes die invloed hebben op de prijs wordt u continu op de hoogte gehouden. Na uw akkoord wordt het plan voorgelegd aan 'Welstand' en toegelicht.

Stap 4 - bouwaanvraag
Na akkoord van 'Welstand' neemt u met de architect of adviseur de laatste details door. Wij kunnen nu de technische tekeningen en de noodzakelijke berekeningen uitwerken. Daarna wordt de omgevingsvergunning (voorheen de bouwvergunning) aangevraagd. In de tijd dat de bouwaanvraag wordt getoetst bepaalt u samen met ons de plaats van lichtpunten, stopcontacten en de keuken- en badkamerinrichting enzovoort. Nu kan de definitieve aannemingsovereenkomst worden opgesteld en getekend.

Stap 5 - uitvoering en bouwbegeleiding
Als de aannemingsovereenkomst is getekend en de omgevingsvergunning (voorheen de bouwvergunning) is onherroepelijk kan met de bouw begonnen worden. Voorbereidingen voor de bouw worden getroffen. Doormiddel van bouwvergaderingen blijven wij het verloop van de bouw controleren. Kortom, Poortinga begeleidt het gehele bouwproces en verzorgt regelmatig bouwvergaderingen met betrekking tot de voortgang.

Stap 6 - oplevering en nazorg
Het sluitstuk van de bouw van uw woning is de oplevering en sleuteloverhandiging. Na het afwerken van de geïnventariseerde verbeterpunten volgt op korte termijn de 'tweede oplevering'. Eventuele gebreken worden hersteld. Pas als alles volgens plan, Poortinga's kwaliteitseisen, de eisen van de garantieverstrekker en uw wensen is afgewerkt en u helemaal tevreden bent, is de bouw voltooid en is uw droomwoning werkelijkheid geworden.
 

Contact

Poortinga Bouw en ontwikkeling b.v.
Naarden - Franeker


Bezoekadres Franeker:
Anna Maria van Schurmansingel 41
8801 JR Franeker

Post adres:
Postbus 93
8800 AB Franeker

Bezoekadres Naarden:
Rubberstraat 9
1411 AL Naarden

 

POORTINGA BOUW

Anna Maria van Schurmansingel 41
8801 JR Franeker

: 0517-392625

© 2021 Poortinga Bouw | WMMEDiA