Veelgestelde vragen: Duurzaam Bouwen

Hieronder vindt u een overzicht van veelgestelde vragen. Mocht uw vraag er niet bij staan, dan kunt u ons uiteraard bellen of stel hier uw vraag per mail en zullen wij u alsnog van de benodigde informatie voorzien. Wij zijn te bereiken op telefoonnummer (0517) 392625.

Bij duurzaam bouwen worden materialen gebruikt die voor u en het milieu niet schadelijk zijn. Deze bouwmaterialen zijn gemaakt van grondstoffen die in de natuur worden geproduceerd, waardoor uitputting van de aarde wordt voorkomen. Duurzaam bouwen staat voor het behoud van een natuurlijke, gezonde en veilige leefomgeving.
U wordt er om meerdere redenen beter van. Een duurzaam gebouwde woning biedt meer comfort en verschaft een gezondere omgeving om in te leven dan een woning gebouwd volgens de bestaande regels. Een duurzame woning behoudt bovendien haar waarde voor langere tijd en is daarom een goede investering in de toekomst.
Vergeleken met een gewone woning zijn de bouwkosten van een duurzame woning hoger. Maar daar staat tegenover dat uw woonlasten lager zullen zijn (m.n. door de lagere energiekosten). Dus op termijn verdient u de extra kosten ruimschoots terug. Het is dus van belang dat u niet alleen naar de kosten van de hypotheek maar ook naar de energielasten kijkt.
Ja en nee. Ja, want uw energiezuinige woning maakt gebruik van duurzame energiebronnen en dat vermindert de opwarming van de aarde. Nee, want duurzaam bouwen gaat nog een stap verder. Echt duurzaam is het pas als ook de gebruikte bouwmaterialen milieuvriendelijk zijn. Dat wil zeggen, dat ze bij de fabricage en in het gebruik geen belasting vormen voor het milieu.
Nieuwe woningen worden steeds energiezuiniger, maar zijn voor hun energievoorziening verwarming en elektra) toch nog vaak afhankelijk van olie, gas of steenkool. Bij de bouw worden nog veel milieuonvriendelijk of voor bewoners schadelijke bouwmaterialen gebruikt, zoals beton, kunststoffen en staal. De productie van deze materialen is niet altijd milieuvriendelijk. Ook leveren sommige producten bij de sloop grote problemen op. De bouw kan dus stukken duurzamer.
De technische mogelijkheden om een woning duurzaam te bouwen zijn al jaren bekend. Maar bouwers en architecten zijn nog onvoldoende op de hoogte van deze mogelijkheden. Zij bouwen het liefst woningen die goedkoop zijn om te bouwen maar wel duur zijn in het gebruik. Er is hier nog een wereld te winnen, ook voor u!
Willen we de aarde leefbaar houden dan ontkomen we er niet aan onze productieprocessen te verduurzamen. Dat betekent dat in de levenscyclus van een product (van productie tot afvalverwerking) geen stoffen verloren mogen gaan. Deze structurele omschakeling naar een duurzame economie is nu gaande en geeft ruimte aan nieuwe bedrijvigheid, economische groei en welvaart voor velen. Met duurzaam bouwen profiteert u van diverse voordelen.
Onze architecten houden bij het ontwerp van een woning al rekening met de duurzaamheid. Bijvoorbeeld door bij het ontwerpen te kijken naar de milieu- en gezondheidsaspecten van een woning.

Integraal ontwerpen staat voor een nieuwe werkwijze om tot een optimaal ontwerp van een woning of bouwwerk te komen. Het resultaat van integraal ontwerpen is een duurzaam, onderhoudsvriendelijk en energiezuinig gebruik van een gebouw (bijvoorbeeld een woning of kantoor). De eerste stap van een integraal ontwerp is een goede samenwerking vanaf de start van een project tussen alle partijen die bij de verschillende fasen van het ontwerp- en bouwproces betrokken zijn.

Bij het integraal ontwerp optimaliseert Poortinga het ontwerp op verschillende onderdelen en hierdoor faalkosten (kosten die worden gemaakt als iets niet goed gaat in de bouw) in latere fasen voorkomen of verminderen. Bij duurzaam integraal ontwerpen kijkt Poortinga niet alleen naar de bouwtechnische kwaliteit, maar ook naar de sociale, de economische en de milieuaspecten van het bouwen en beheren van gebouwen. Voorwaarde is ook dat deze kwaliteitsaspecten in samenhang worden bekeken over alle levensfasen van een gebouw (dus ook gebruiksfase en sloopfase). Binnen het ontwerpproces wegen wij bijvoorbeeld af welke materialen en detailleringen u het beste kunt toepassen.
Uit een artikel van Vereniging Eigen Huis blijkt dat balansventilatie met warmteterugwinning alleen dan goed functioneert wanneer de installatie voldoet aan onderstaande punten.
  • Balansventilatie goed berekend wordt;
  • Balansventilatie goed aangebracht wordt;
  • Balansventilatie goed onderhouden wordt.
Poortinga informeert u graag nader over gebruik en onderhoud van dit systeem dat zorgt voor een gunstiger EPC-waarde en een prettige leefklimaat binnenshuis.
 

Contact

Poortinga Bouw en ontwikkeling b.v.
Naarden - Franeker


Bezoekadres Franeker:
Anna Maria van Schurmansingel 41
8801 JR Franeker

Post adres:
Postbus 93
8800 AB Franeker

Bezoekadres Naarden:
Rubberstraat 9
1411 AL Naarden

 

POORTINGA BOUW

Anna Maria van Schurmansingel 41
8801 JR Franeker

: 0517-392625

© 2021 Poortinga Bouw | WMMEDiA